Splošni pogoji poslovanja

Dobrodošli na spletni strani www.hiskasrcnihdotikov.si.

Vse vsebine, objavljene na tej spletni strani, na Facebook in Instagram strani Hiška srčnih dotikov, so v lasti podjetja Hiška srčnih dotikov, izobraževanje, Katja Rinc, s.p., Ulica Antona Murka 15, 2311 Hoče (v nadaljevanju Hiška srčnih dotikov oz. ponudnik), za katero veljajo ti Splošni pogoji poslovanja.

Uvodne določbe

S temi Splošnimi pogoji poslovanja so opredeljene medsebojne pravice in obveznosti med ponudnikom in uporabnikom storitev, tj. staršem ali skrbnikom otroka, pri čemer Splošni pogoji poslovanja predstavljajo integralni del dogovorov, sklenjenih med ponudnikom in uporabnikom storitev. Splošni pogoji poslovanja se nanašajo na naročilo in uporabo storitev pri ponudniku (za kar se šteje npr. sprejeta ponudba, potrditev udeležbe na tečaju, uricah, delavnici oz. izobraževanju, izvršeno nakazilo, plačan (pred)račun …). Uporabnik s svojim soglasjem (s klikom na pripadajoč prazen okvirček) ali z nadaljnjo uporabo spletne strani oz. z udeležbo na storitvah ponudnika, izrecno potrjuje:

  • da s svojimi pravicami in obveznostmi, opredeljenimi v teh Splošnih pogojih poslovanja, v celoti soglaša in
  • da je bil s Splošnimi pogoji poslovanja seznanjen pravočasno in na način, da je imel dovolj časa, da se je pred uporabo storitev seznanil s pogoji glede opravljanja plačilnih storitev.

Splošno

Temeljna dejavnost Hiške srčnih dotikov so storitve namenjene celostnemu in skladnemu razvoju otrok, pri čemer ima ključno vlogo blagodejni dotik, izkustvene dejavnosti in različne tehnike sproščanja. Dejavnosti se izvajajo v okvirih, ki za zdrave dojenčke in otroke ne predstavljajo nikakršne nevarnosti in tveganja za negativne posledice. V kolikor pa ima dojenček ali otrok posebnosti, mora njegov starš ali skrbnik na to opozoriti ob prijavi oz. pred uporabo storitve, sicer za morebitne (nezaželene) posledice ne odgovarjamo.

Storitve Hiške srčnih dotikov se uporabljajo na lastno odgovornost oz. v primeru mladoletnih udeležencev, na odgovornost staršev ali skrbnikov, in ne nadomeščajo zdravniških nasvetov, terapij, zdravljenja ali drugih strokovnih obravnav.

Uporaba spletne, Facebook in Instagram strani in omejitev odgovornosti

Vse vsebine na spletni strani www.hiskasrcnihdotikov.si, Facebook in Instagram strani Hiška srčnih dotikov so informativne narave. Vsi uporabniki uporabljajo spletno, Facebook in Instagram stran in vsebine, ki jih tam najdejo, na lastno odgovornost. Vsebina na spletni, Facebook in Instagram strani ne nadomešča zdravniških nasvetov, terapij in zdravljenja oz. drugih strokovnih obravnav.

Spletno, Facebook in Instagram stran je dovoljeno uporabljati samo za namen informiranja in seznanitve s storitvami ter za namen prijave na storitve. Dovoljeno je nalaganje vsebin z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsi elementi spletne, Facebook in Instagram strani (vsebina, fotografije, posnetki ipd.) so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske in/ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Vsebine, objavljene na spletni, Facebook in Instagram strani se ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati brez pisnega dovoljenja ponudnika oz. brez navedbe vira. Dovoljeno je zgolj na Facebooku in Instagramu deliti objave in zgodbe, objavljene na Facebook in Instagram strani Hiška srčnih dotikov.

Lastnik spletne, Facebook in Instagram strani si pridržuje pravico do sprememb vsebin, objavljenih na spletni, Facebook in Instagram strani ter skuša pri urejanju omenjenih strani zagotavljati točne informacije, a je kljub temu kakršnakoli kazenska ali civilna odgovornost za morebitne napačne informacije izključena. Prav tako ponudnik ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi udeležencu ali drugi osebi nastala zaradi obiska spletne, Facebook in Instagram strani, npr. v primeru nepredvidenih nepooblaščenih (npr. hekerskih) vdorov ali zaradi morebitnih tehničnih napak. Ponudnik si pridržuje pravico uporabe povezave do drugih spletnih, Facebook in Instagram strani, ki niso pod njegovim nadzorom in posledično za informacije in gradiva ter druge vsebine, ki so na voljo na straneh tretjih oseb, ne odgovarja.

Odgovornost ponudnika in uporabnika

V skladu s Splošnimi pogoji poslovanja in v skladu s splošno vrednoto solidarnosti se starš oz. skrbnik zavezuje, da bo na tečaj, delavnico oz. drugo storitev prišel zdrav in da bo na tečaj, urico, delavnico oz. drugo storitev pripeljal zdravega dojenčka/otroka.

V primeru posebnih ukrepov (nošenje mask, razkuževanje rok, socialna distanca ipd.), se bo le-teh držal, glede na trenutno državno regulativo; ponudnik pa se zavezuje, da bo poskrbel za možnost upoštevanja vseh ukrepov in bo ukrepe tudi sam izrecno upošteval in izvajal.

Varstvo osebnih podatkov

Pri poslovanju se neizogibno srečujemo z osebnimi podatki uporabnikov in udeležencev storitev, in sicer zgolj z namenom zagotovitve najvišje možne kakovosti storitve. Glede pridobivanja, obdelave, varovanja in hrambe osebnih podatkov vas naprošamo, da si preberete podstran Varstvo osebnih podatkov, ki je del teh Splošnih pogojev poslovanja.

Uporabnik (starš oz. skrbnik) se zavezuje, da bo ponudniku predal resnične in popolne podatke, ki so potrebni za izdajo računa za plačilo ponudnikovih storitev in za njegovo dosegljivost ponudniku. V primeru, da uporabnik ne sporoči morebitnih sprememb omenjenih podatkov, in sicer v 3 delovnih dneh od spremembe, se računi in druga sporočila, poslana uporabniku štejejo za veljavno poslana in prejeta.

Cenik

Podrobnejši opis vseh ponujenih storitev in produktov je objavljen na spletni strani www.hiskasrcnihdotikov.si. Cene v Ceniku ponudnika so izražene v €. Lahko se spremenijo brez predhodnega obvestila, zavezujoče pa so od datuma, ko je objavljen novi cenik.

Sistem rezervacij in plačil

Storitev lahko rezervirate na naslednja načina:

Ko se prijavite na storitev, vam ponudnik na elektronski naslov, ki ste ga ob prijavi navedli, pošlje podatke za plačilo oz. račun, ki ga poravnate v navedenem roku ali pa vplačate znesek z gotovino, osebno, ob prvem obisku (razen, če je s strani ponudnika določeno drugače). V kolikor se prijavljate na tečaj ali delavnico preko video srečanj (ZOOM), plačilo izvedete z neposrednim nakazilom na TRR.

Postopek prijave na tečaj, urice, delavnico oz. drugo storitev z izpolnitvijo prijavnega obrazca:

  1. Pri želeni dejavnosti kliknete na gumb PRIJAVA.
  2. Izpolnite prijavni obrazec s potrebnimi podatki in potrdite vnos (oddate). Tako si rezervirate mesto v skupini.
  3. Na, v prijavnem obrazcu zapisan, elektronski naslov vam bodo posredovani podatki za plačilo.
  4. Z izvedenim plačilom si zagotovite mesto v skupini.
  5. Pred pričetkom tečaja, urice, delavnice oz. druge storitve boste prejeli elektronsko sporočilo in vsa potrebna navodila, ki jih potrebujete, da se srečanj/a (v živo ali on-line) lahko udeležite.

Morebitne spremembe, povezane s prijavo, lahko sporočite preko elektronskega sporočila na info@hiskasrcnihdotikov.si.

Plačilo je mogoče na naslednji način:

  • Plačilo z neposrednim nakazilom na TRR: SI56 2900 0005 3314 646, UniCredit Banka d.d. ~ v enem ali dveh obrokih.

Izdani račun vam bo ponudnik, v skladu z namero varovanja narave, posredoval v elektronski obliki, na vaš elektronski naslov. V kolikor izrecno želite račun v papirni obliki, ponudnika na to opozorite.

Nakup darilnega bona

Naročilo darilnega bona za Tečaj masaže dojenčkov je mogoče s sporočilom na info@hiskasrcnihdotikov.si, preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali klica na telefonsko številko, ki je objavljena na spletni strani.

Darilni bon lahko plačate z nakazilom na TRR ali z gotovino, ob osebnem prevzemu. Darilni bon lahko prevzamete po dogovoru osebno ali pa ga ponudnik pošlje na vaš naslov oz. naslov vašega obdarovanca.

Termini in lokacije storitev

Skupinske dejavnosti (tečaji, urice, delavnice) praviloma potekajo v manjših skupinah.

Skupinski ali individualni tečaji, urice se izvajajo ob dogovorjenih terminih, z izjemo vnaprejšnjih napovedanih prekinitev zaradi dopusta ali drugih, višjih sil (npr. bolezni ipd.).

Lokacije:

  • lokacije in prostori izvedbe so zapisani v posameznih ponudbah storitev in se lahko spreminjajo.

Pritožbe in spori

Udeleženci oz. uporabniki in tretje osebe lahko kakršnekoli reklamacije, pritožbe ali predloge ter povpraševanje po dodatnih informacijah naslovijo na elektronski naslov: info@hiskasrcnihdotikov.si ali pokličejo telefonsko številko, objavljeno na spletni strani. Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov in si prizadeva, po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo sporazumno in ne po sodni poti.

Končne določbe

Ponudnik sme kadarkoli spremeniti ali dopolniti Splošne pogoje poslovanja. Za udeleženca oz. uporabnika v vsakem primeru veljajo Splošni pogoji poslovanja, s katerimi je bil le-ta seznanjen v trenutku naročila storitve. Šteje se, da uporabnik soglaša s spremembami Splošnih pogojev poslovanja, če po objavi sprememb nadaljuje z uporabo spletne strani.

Ti pogoji začnejo veljati z dnem objave na www.hiskasrcnihdotikov.si, in sicer 20. 1. 2023.